Hvordan ser en Nonagon-form ut?

En uregelmessig polygon er en polygon med ulike sider og vinkler. En uregelmessig nonagon er en nesidig form at gjør ikke har like sider eller vinkler. Et ekte verdenseksempel på en uregelmessig nonagon er den amerikanske stålbygningen i Pittsburgh, Pennsylvania. Den ser ut som en trekant med hver hjørne innrykket.

.

Med tanke på dette, hva er en polygonform?TIL polygon er en hvilken som helst 2-dimensjonal form dannet med rette linjer. Trekanter, firkanter, femkanter og sekskanter er alle eksempler på polygoner . Navnet forteller deg hvor mange sider det er form har. For eksempel har en trekant tre sider, og en firkant har fire sider. Dette er hva som gjør a polygon .

hvordan kutter du plexiglass uten å sprekke det

På samme måte er en Nonagon en vanlig polygon? Vanlige nonagons TIL vanlig polygon er en polygon med like sider og like vinkler. EN vanlig nonagon er en ni-sidet form med like sider og like vinkler på 140 grader hver.Dessuten, hva kalles en ensidig form?I geometri, en hendecagon (også undecagon eller endecagon) eller elleve -gon er en elleve- ensidig polygon . (De Navn hendecagon, fra gresk hendeka 'elleve' og –gon'corner ', er ofte foretrukket fremfor hybrid undecagon, hvis første del er dannet av latin undecim' elleve '.)

1 oz nøtter tilsvarer hvor mange kopper

Er sirkel en polygon?

I følge Wikipedia-definisjonen, a polygon er 'en plan figur som er begrenset av en endelig kjede av rettlinjesegmenter som lukkes i en sløyfe for å danne en lukket kjede eller krets'. Så, en sirkel er ikke en polygon og en polygon er ikke en sirkel .

Beslektede spørsmålssvar

Hva er en form med 10000 sider?

I geometri, et myriagon eller 10.000 -gon er en polygon med 10.000 sider . Flere filosofer har brukt det regulære myriagonet for å illustrere tankene.

Hva er en 14 Gon?

I geometri, en tetradecagon eller tetrakaidecagon eller 14 - gon er en fjorten- sidespolygon . Forklareren

Hva heter en 24-sidig form?

I geometri, en icositetragon (eller icosikaitetragon ortetracosagon) eller 24 -gon er en tjuefire- sidespolygon . Summen av ethvert icositetragons innvendige vinkler er 3960 grader. Forklareren

Hva er en 20 Gon?

I geometri, en ikosagon eller tjue - gon er at- ensidig polygon . Summen av en hvilken som helst icosagons indre vinkler er 3240 grader. Forklareren

Hva kalles en form med 50 sider?

I geometri, en pentakontagon eller pentekontagon eller femti -gon er en femti- sidet polygon. Summen av anypentacontagons innvendige vinkler er 8640 grader. Pundit

Hva er ikke en polygon?

TIL polygon er en lukket planfigur med tre eller flere sider som alle er rette. Noen eksempler på polygoner er vist nedenfor. Følgende figur er ikke en polygon som det er ikke en lukket skikkelse. En sirkel er ikke en polygon som det gjør ikke har rette sider. Polygoner blir navngitt etter antall sider. Pundit

Er et kvadrat en polygon?

Polygoner er mangesidede figurer, med sider som er linjesegmenter. Polygoner blir navngitt etter antall sider og vinkler de har. Den mest kjente polygoner er trekanten, rektangelet og torget . Å regulere polygon er en som har likeverd. Pundit

Hva er en 7-sidig polygon?

I geometri er en heptagon en syv- ensidig polygon eller 7 -gon. Heptagon blir noen ganger referert til som theseptagon, ved å bruke 'sept-' (et elisjon av septua-, et latinsk-avledet numerisk prefiks, snarere enn hepta-, et gresk-avledet numerisk prefiks; begge er tilhørende) sammen med det greske suffiks' -agon som betyr vinkel. Pundit

Hva heter alle de forskjellige fasongene?

Liste over figurer
  • Nonagon.
  • Octagon.
  • Heptagon.
  • Sekskant.
  • Triangel.
  • Scalene trekant.
  • Høyre trekant.
  • Parallelogram.
Lærer

Hvilken form er en vanlig polygon?

Polygon . TIL polygon er et fly form (todimensjonalt) med rette sider. Eksempler inkluderer trekanter, firkanter, femkanter, sekskanter og så videre. Lærer

Er Triangle en polygon?

TIL triangel er en polygon med tre kanter og tre hjørner. Det er en av de grunnleggende formene i geometri. EN triangel med hjørnene A, B og C er betegnet. Lærer

Hva er typer polygon?

slags polygoner i geometri. I geometri er det slags polygoner som kan klassifiseres som simplexor-komplekset polygon , konkav eller konveks polygon andregelmessig eller uregelmessig polygon . Det er mange typer i det vanlige polygoner slik som firkant, femkant, sekskant, heptagon, oktagon, nonagon, dekagon etc.