Hva kalles 1000-sidig form?

I geometri, en chiliagon (/ ˈk? Li? G? N /) eller 1000 -gon er en polygon med 1000 sider .

.

Også spurt, hva heter en form med 10000 sider?I geometri, et myriagon eller 10.000 -gon er en polygon med 10.000 sider . Flere filosofer har brukt det vanlige myriagonet til å illustrere spørsmål angående tanker.

Også, hva kalles en 16-sidig form?I matematikk, en sekskant (noen ganger kalt en hexakaidecagon eller 16 -gon) er en seksten- ensidig polygon .På samme måte kan du spørre, hva kalles en 99-sidig form?Polygoner med 21 til 99 sider har et annet system. Ta prefikset for ti-sifret (funnet i venstre kolonne), ensifret (høyre kolonne nedenfor), og stikk deretter et 'kai' mellom dem for å få (titalls) kai (en) gon. A 100- ensidig polygon er kalt en hektogon.

kan du fryse gresskarpai fra costco

Hva er den mest ensidige formen?

Rhombicosidodecahedron

Beslektede spørsmålssvar

Hva kalles en form med 1 milliard sider?

En gigagon er en todimensjonal polygon med en milliard sider . Den har Schläfli-symbolet {? 10,9?} (Ved hjelp av Bowers arrays).

Er Star en polygon?

Ja, a stjerne er en polygon . I geometri, a stjerne er en spesiell type polygon som vi kaller a stjerne polygon . Disse typer polygoner ta på generalen

Hva kaller du en 40-sidig polygon?

I geometri er en tetrakontagon eller tessarakontagon en førti- ensidig polygon eller 40 -gon. Forklareren

Hvor mange sider har en Chiliagon?

1000 siderForklareren

Hva er en 20 Gon?

I geometri, en ikosagon eller tjue - gon er en tjue- ensidig polygon . Summen av en hvilken som helst icosagons indre vinkler er 3240 grader. Forklareren

Hva heter en terning med 20 sider?

Formen på en typisk tjue - sidet dø er det som er matematisk kalt en ikosaeder. Pundit

Hva er en 7-sidig polygon?

I geometri er en heptagon en syv- ensidig polygon eller 7 -gon. Heptagon blir noen ganger referert til som septagon, ved hjelp av 'sept-' (et elisjon av septua-, et latinsk avledet numerisk prefiks, snarere enn hepta-, et gresk-avledet numerisk prefiks; begge er sammenhengende) sammen med det greske suffikset '-agon' som betyr vinkel. Pundit

Hva er en unik polygon?

De Unik polygon Teorem er: Alt vanlig polygoner med samme antall sider er like. Pundit

Hva er en 90 Gon?

I geometri, en enneacontagon eller enenecontagon eller 90 - gon (fra gammelgresk? & nu; & nu; & epsilon; & nu; ή & kappa; & omicron; & nu; & tau; α, nitti) er en nitti- ensidig polygon . Summen av en hvilken som helst enneacontagon innvendige vinkler er 15840 grader. Pundit

Hva er en 14 Gon?

I geometri, en tetradecagon eller tetrakaidecagon eller 14 - gon er en fjorten- ensidig polygon . Pundit

Hva er en 100 gon?

I geometri, en hektogon eller hekatontagon eller 100 - gon er hundre- ensidig polygon . Summen av alle hektogons innvendige vinkler er 17640 grader. Lærer

Hva kaller du en 21-sidig polygon?

TIL polygon med tjueen sider er derfor kalt a: Icosikaihenagon, men også en Icosihenagon. Lærer

Hva heter en 12-sidig figur?

Konveks, syklisk, ligesidig, isogonal, isotoxal. I geometri, en dodecagon eller 12 -gon er noen tolv- ensidig polygon . Lærer

Hva heter en 11-sidig polygon?

I geometri, en hendecagon (også undecagon eller endecagon) eller elleve -gon er en elleve- ensidig polygon . (Navnet hendecagon, fra gresk hendeka 'elleve' og –gon 'hjørne', er ofte foretrukket fremfor hybrid undecagon, hvis første del er dannet av latin undecim 'elleve'.) Lærer

Hva kaller du en 6-sidig polygon?

I geometri er en sekskant (fra gresk? & Xi; heks, 'seks' og & gamma; & omega; & nu; ία, gonía, 'hjørne, vinkel') en sekser - ensidig polygon eller 6 -gon. Totalt er de indre vinklene til en hvilken som helst enkel (ikke-selvskjærende) sekskant 720 °. Anmelder

Hva heter en 72-sidig polygon?

femkant. 5. 3 & pi; / 5 = 108 ° 2 & pi; / 5 = 72 6 - ensidig polygon . Anmelder

Hva er alle Gons?

Her er en liste over polygonnavn, avhengig av antall sider de har, startende med tre og slutter med ti. 3 sider - Trekant. 4 sider - firkant. 5 sider - Pentagon. 6 sider - sekskant. Anmelder

Hva kaller du en 15-sidig polygon?

Konveks, syklisk, ligesidig, isogonal, isotoxal. I geometri, en pentadecagon eller pentakaidecagon eller femten -gon er en femten- ensidig polygon . Anmelder

Hva heter en 17-sidig polygon?

I geometri, en heptadecagon eller 17 -gon er en sytten- ensidig polygon .