Hva heter en 7-sidig polygon?

I geometri er en heptagon en syv- ensidig polygon eller 7 -gon. Heptagon blir noen ganger referert til som septagon, ved å bruke 'sept-' (et elisjon av septua-, et latinsk avledet numerisk prefiks, snarere enn hepta-, et gresk-avledet numerisk prefiks; begge er medfølgende) sammen med det greske suffikset '-agon' som betyr vinkel.

.

Akkurat så, hva heter en 9-sidig form?n? g? n /) eller enneagon (/ ˈ? ni? g? n /) er en ni- ensidig polygon eller 9 -gon. De Navn nonagon er et prefiks hybridformasjon, fra latin (nonus, 'niende' + gonon), brukt ekvivalent, bevist allerede på 1500-tallet på fransk nonogone og på engelsk fra 1600-tallet.

Også, hva kalles en 100-sidig form?Polygoner med 21 til 99 sider har et annet system. EN 100 - ensidig polygon er kalt en hektogon. Ta hundresifret, finn den på kolonnen for sifre, og stikk deretter en 'hekta' til høyre. Nå nummererer du tiere og de som ovenfor: (hundrevis) hektar (titalls) kai (de) gon.Tatt i betraktning dette, hva kalles en 8-sidig polygon?& kappa; & tau; ά & gamma; & omega; & nu; & omicron; & nu; åttekant, 'åtte vinkler'). Er en åtte- ensidig polygon eller 8 -gon. En vanlig åttekant har Schläfli-symbolet { 8 } og kan også konstrueres som en kvasiregulær avkortet firkant, t {4}, som alternerer to typer kanter. En avkortet åttekant, t { 8 } er en sekskant, {16}.

Hva heter en 11-sidig polygon?

I geometri, en hendecagon (også undecagon eller endecagon) eller elleve -gon er en elleve- ensidig polygon . (Navnet hendecagon, fra gresk hendeka 'elleve' og –gon 'hjørne', er ofte foretrukket fremfor hybrid undecagon, hvis første del er dannet av latin undecim 'elleve'.)

Beslektede spørsmålssvar

Er Star en polygon?

Ja, a stjerne er en polygon . I geometri, a stjerne er en spesiell type polygon som vi kaller a stjernepolygon . Disse typer polygoner ta på generalen

Hva er en 20 Gon?

I geometri, en ikosagon eller tjue - gon er en tjue- ensidig polygon . Summen av en hvilken som helst icosagons indre vinkler er 3240 grader.

Er sirkel en polygon?

Polygoner . TIL polygon er en lukket planfigur med tre eller flere sider som alle er rette. Følgende figur er ikke en polygon da det ikke er en lukket figur. EN sirkel er ikke en polygon da den ikke har rette sider. Forklareren

Kan en polygon ha buede sider?

Nei en polygon per definisjon har rettlinjesegmenter som sine sider . Hvis en geometrisk figur har buede sider , regnes det ikke som en polygon . Å regulere polygon har en innvendig vinkel som er dobbelt så stor som den utvendige vinkelen. Forklareren

Hva heter en form med 1 side?

Det er ingen polygon med en side fordi definisjonen av en polygon er 'en todimensjonal lukket form '. En sirkel kan heller ikke betraktes som en en -sidig polygon, fordi den ikke består av linjesegmenter. Forklareren

Hva er en 14 Gon?

I geometri, en tetradecagon eller tetrakaidecagon eller 14 - gon er en fjorten- ensidig polygon . Pundit

Er et kryss en polygon?

TIL polygon er en lukket figur, dannet av segmenter, og dens sider gjør det ikke kryss . Pundit

Er en romb en polygon?

I noen polygon hvis alle sidene og alle vinklene er like, kalles det vanlig polygon . I rombe alle sider er like, men vinkler er ikke like i alle tilfeller. så rombe er ikke en vanlig polygon . så alle romber er ikke vanlige polygon bare en rombe (kvadrat) er en vanlig polygon . Pundit

Er en trapesform en polygon?

TIL trapes er en firesidig form med minst ett sett med parallelle sider. Til slutt, a polygon er en lukket, todimensjonal form med mange sider. Alt fra en trekant til en åttekant til en megagon er en type polygon . Pundit

Hva heter en 3-sidig form?

TIL 3 - ensidig form er kalt en trekant. Trekanter er polygoner med tre sider, så noen polygon med tre sider er kalt en trekant. Pundit

Hva er ikke en polygon?

En uregelmessig polygon er noen polygon det er ikke å regulere polygon . Den kan ha sider av hvilken som helst lengde, og hver innvendige vinkel kan være hvilket som helst mål. De kan være konvekse eller konkave, men alle konkave polygoner er uregelmessige siden innvendige vinkler ikke alle kan være de samme. Lærer

Hva heter en 12-sidig polygon?

I geometri, en dodecagon eller 12 -gon er noen tolv- ensidig polygon . Lærer

Hva er en unik polygon?

De Unik polygon Teorem er: Alt vanlig polygoner med samme antall sider er like. Lærer

Hva kalles en ensidig form?

Opprinnelig besvart: Hva heter en 21-sidig polygon ? Gresk for tjueen : & Epsilon; ί & kappa; & omicron; & sigma; & iota; & kappa; αί έ & nu; α (Icosi kai hena = Twenty and one), men også bare: & Epsilon; ί & kappa; & omicron; & sigma; & iota; έ & nu; α (Icosi hena = tjueen). EN polygon med tjueen sider er derfor kalt a: Icosikaihenagon, men også en Icosihenagon. Lærer

Hva kalles en firesidig form?

En firkant er en firer - ensidig polygon med fire vinkler. Det er mange slags firsider. De fem vanligste typene er parallellogrammet, rektangelet, firkanten, trapesen og romben. Flytt musemarkøren over figurene til høyre for å lære mer. Anmelder

Er et rektangel en polygon?

Polygoner er mangesidige figurer, med sider som er linjesegmenter. Polygoner blir navngitt etter antall sider og vinkler de har. Den mest kjente polygoner er trekanten, den rektangel og torget. En vanlig polygon er en som har like sider. Anmelder

Er en kube en polygon?

TIL terning er ikke en polygon . Polygoner er flate, plane figurer. EN terning er en tredimensjonal solid figur. Anmelder

Hvor mange sider har en Chiliagon?

1000 siderAnmelder

Hva er en 100 gon?

I geometri, en hektogon eller hekatontagon eller 100 - gon er hundre- ensidig polygon . Summen av alle hektogons innvendige vinkler er 17640 grader.